مدیریت شفیعی info@mybours.com

سامانه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام


حقیقی و حقوقی
حقوقی لاتین

توجه داشته باشید که برای درج (کد بورسی) می بایست سه حرف اول را انتخاب کرده و در کادر کناری تنها اعداد را وارد نمایید.در زیر کافیست یکی از گزینه ها را به صورت صحیح وارد نمایید.

کد یا شماره ملی

یا

شماره شناسنامه:

موبایلتوجه: سهامدار محترم لطفا در صورتی که موفق به ورود نشدید صفرهای ابتدای شماره ملی خود را وارد نکنید.

سامانه تخصصی صدور و دریافت گواهینامه حق تقدم بورس خرید سهام www.MyBours.com