فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها

فرایند افزایش سرمایه در یک شرکت:

  1. پیشنهاد و تصویب افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره شرکت؛ عنوان گزارش در سامانه کدال “پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه”
  2. بررسی افزایش سرمایه توسط حسابرس، تایید کل آن یا قسمتی از افزایش سرمایه؛ عنوان گزارش در سامانه کدال “اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه”
  3. ارسال مستندات افزایش سرمایه برای اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس؛
  4. تأییدیه سازمان بورس برای کل یا قسمتی از افزایش سرمایه؛
  5. درج اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه روی سایت کدال؛ عنوان گزارش در سامانه کدال ” صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت”
  6. تعیین تاریخ برگزاری مجمع فوق‌العاده شرکت جهت تصمیم‌گیری میزان افزایش سرمایه؛
  7. درج آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده روی سایت کدال
  8. درج تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده بر روی سایت کدال.
  9. اگر افزایش سرمایه از نوع آورده نقدی باشد بعد آن اطلاعیه‏های دیگری نیز ارائه می شود. نمونه این اطلاعبه‏ها موضوع متعدد دیگری ارائه شود مانند ” مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام” و ” نتایج حاصل از فروش حق تقدم‏های استفاده نشده “
  10. آگهی ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *